Aanbrengen onderwaterbeton Reevesluiscomplex

Het Reevesluiscomplex is onderdeel van de primaire waterkering welke de Reevediepdijken en de Reevedam uiteindelijk verbinden met de Drontermeerdijk. Daarnaast scheidt het Reevesluiscomplex de Veluwerandmeren (Drontermeer) van het Vossemeer.

Het Reevesluiscomplex bestaat hoofdzakelijk uit een schutsluis en een spuisluis.


Figuur 1: Overzicht Reevesluiscomplex

Momenteel bestaat de schutsluis van het Reevesluiscomplex (de westelijk gelegen sluis van het complex) uit een drietal bouwkuipen (het benedenhoofd, het bovenhoofd en de kolk). Op maandag 8 april 2019 zal, in navolging van eerdere stortingen in het beneden- en bovenhoofd, het laatste deel van de schutsluis voorzien worden van onderwaterbeton. 

Onderwaterbeton is een betonsoort die qua samenstelling niet veel afwijkt van normaal beton. Echter wordt door de keuze/samenstelling van het mengsel en de wijze van aanbrengen, voorkomen dat het beton bij aanraking met water ontmengt. Daarnaast moet het mengsel een bepaalde mate van vloeibaarheid hebben om goed verwerkbaar te zijn en tegelijkertijd te egaliseren onder water.

In het kader van duurzaamheid gaat Isala Delta, net als bij de eerdere onderwaterbetonstortingen, circulair onderwaterbeton toepassen. In dit geval wordt gezeefd, gebroken en gereinigd betonpuin gebruikt als grindvervanger in de betonmortel.

Terwijl de onderwaterbetonvloer in de beide hoofden een waterafdichtende laag moeten vormen tijdens de bouwfase (deze hoofden zijn tijdens de bouwfase leeggepompt), heeft de onderwaterbetonvloer in de kolk een tweetal andere functies:

  • Een stabiele constructie aan de onderzijde vormen voor de stalen damwanden van de kolk (de zogenaamde ‘stempels’).
  • Bodembescherming van de kolk.

Figuur 2

Voordat het onderwaterbeton in de kolk wordt gestort, worden er een elftal ‘ontlastkorven’ (ook wel ontlastconstructies genoemd) op de bodem geplaatst. Deze ontlastconstructies hebben als functie tijdens het schutten slechts een minimaal drukverschil te laten ontstaat tussen de bovenzijde en de onderzijde van de vloer. Het onderwaterbeton zal om deze ontlastconstructies heen gestort worden.  

Het onderwaterbeton wordt geleverd door een regionale betoncentrale en verwerkt door een betonpomp met een gieklengte (arm) van maximaal 52 meter. Aan deze betonpomp is een soort ‘dobber’ bevestigd. Het beton wordt door een leiding in de giek, in een laag van circa 1 meter dikte verwerkt op de bodem van de kolk. Door de ‘dobber’ is het beton exact, binnen de gestelde toleranties, op hoogte af te werken. Onderstaande luchtfoto is een weergave van de eerdere onderwaterbetonstort bij het benedenhoofd.
 
D:\Users\qejo\OneDrive - boskalis.com\Isala Delta\Reevesluiscomplex\Foto's\Dronefoto's OWB Benedenhoofd (5-7-2018)\DJI_0035.jpg
Figuur 3: Luchtfoto onderwaterbetonstort benedenhoofd (eigendom: B. Barkhof)