Middeleeuws koggeschip succesvol gelicht uit IJssel bij Kampen

Het 15e-eeuwse koggeschip in de IJssel bij Kampen is 10 februari 2016 succesvol gelicht. De lichting van het schip, waar sinds de ontdekking ervan in 2012 hard aan is gewerkt, is gevolgd door ruim 1000 belangstellenden en nationale en internationale media die bijeen kwamen bij de Koggewerf in Kampen.

Wouter Waldus, projectleider en onderwaterarcheoloog namens de aannemerscombinatie Isalacogghe: “dat we de IJsselkogge in z’n geheel en in een keer konden lichten, is een fantastische prestatie van het hele team. Het wrak kan een symbool worden van onze rijke maritieme geschiedenis en ik verwacht dat veel mensen, jong en oud, zich zullen verwonderen en gaan genieten van het fascinerende verhaal van dit schip uit de Hanzetijd”.

Ben Broens, van Rijkswaterstaat: “Ik ben zeer trots dat het Rijkswaterstaat is gelukt de kogge op een zorgvuldige manier te lichten. Deze operatie had heel veel om het lijf en is bijna net zo indrukwekkend als het koggeschip zelf. De lichting van het 20 meter lange schip was complex, midden in de rivier, dichtbij de vaargeul. Ook omdat drie specialismen samen moesten komen: archeologisch onderzoek, duiken en bergen.” Het koggeschip werd in 2012 ontdekt bij rivierverruimingswerkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de IJssel bij Kampen. Zou het schip in de IJssel blijven liggen, dan zou dat de doorstroming te veel beperken en de scheepvaartveiligheid negatief kunnen beïnvloeden.

Het schip is donderdag 18 februari over water op transport naar Batavialand in Lelystad gegaan, waar onderzocht wordt of het geconserveerd kan worden. Naast het NieuwLand Erfgoedcentrum aan de Oostvaardersdijk is speciaal hiervoor een conserveringsstation met een natte en een droge ruimte gebouwd. Het schip is op vrijdag 19 februari het gebouw binnengehesen en met een sprinklerinstallatie direct weer natgehouden. Allereerst wordt onderzocht of de staat van de drie schepen zodanig is dat deze – voorzichtig - kunnen worden gedroogd. Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nemen hierover gezamenlijk een besluit nemen. Als conservering mogelijk is, hebben scheepsarcheologen daar zo'n drie jaar voor nodig. Daarna kan de IJsselkogge worden overgebracht naar een tentoonstellingslocatie. De gemeente Kampen heeft belangstelling om de wrakken te exposeren. Zij heeft hiervoor al een intentieovereenkomst getekend met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Als de wrakken in minder goede staat verkeren, wordt uitgeweken naar het scheepsarcheologisch depot in Nijkerk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.