Cluster 10

Cluster 10 betreft een watervergunning van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta voor:

  • Graafwerkzaamheden op twee percelen in de gemeente Kampen, grenzend aan het Drontermeer (ten oosten van de waterkering), ten behoeve van de aanleg van twee buitendijkse insteken aan de noord- en zuidzijde van het rietmoeras. Omdat deze insteken deels worden aangelegd binnen de beschermingszone van de waterkering, is een watervergunning nodig. Voor de exacte locaties van de insteken wordt verwezen naar het bij het (ontwerp)besluit behorende kaartmateriaal. Het betreft een tweede watervergunning voor de aanleg van fase 1 van het rietmoeras. Voor de overige graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van fase 1 van het Rietmoeras is reeds een watervergunning verleend. 


Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot dit gecoördineerde (ontwerp)besluit en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen

  • Ontwerpbesluit: donderdag 28 januari 2016 tot en met woensdag 9 maart 2016.
  • Definitief besluit: woensdag 6 april 2016 tot en met woensdag 18 mei 2016.