Cluster 11

Cluster 11 betreft een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen voor:

  • Tijdelijke werken en werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van het Reevediep/ de hoogwatergeul. Het betreft onder andere de aanleg van bouwwegen, tijdelijke opslaglocaties voor grond en tijdelijke aanpassingen van de waterhuishouding. Het projectgebied voor deze werken en werkzaamheden wordt aan de oost- en westzijde respectievelijk begrensd door de IJssel en het Drontermeer en doorkruist de gebieden rond de Kamperstraatweg, de Chalmotweg, de Slaper, de Zwartendijk, de Nieuwendijk en de Buitendijksweg. Voor de aard, omvang en de locaties van de tijdelijke werken en werkzaamheden wordt verwezen naar het (ontwerp)besluit en de bijbehorende stukken. 

Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot dit gecoördineerde (ontwerp)besluit en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen

  • Ontwerpbesluit: donderdag 4 februari 2016 tot en met woensdag 16 maart 2016.
  • Definitief besluit: woensdag 13 april 2016 tot en met woensdag 25 mei 2016.