Cluster 14

Cluster 14 betreft een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen voor:

  • het gedeeltelijk verleggen van de toekomstige, zuidelijke dijk van het Reevediep ter plaatse van het gemaal Kamperveen. Op deze locatie wordt de dijk circa 6,5 meter in noordelijke richting verlegd. Om deze dijkverlegging te kunnen realiseren is een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan nodig. Voor de precieze locatie van het te verleggen dijkdeel wordt verwezen naar het (ontwerp)besluit en de bijbehorende stukken.

Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot dit gecoördineerde (ontwerp)besluit en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen

  • Ontwerpbesluit: donderdag 2 juni 2016 tot en met woensdag 13 juli 2016.
  • Definitief besluit: woensdag 3 augustus 2016 tot en met woensdag 14 september 2016.