Cluster 16

Cluster 16 betreft een projectplan op grond van de Waterwet van het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta voor:

  • Een aanvulling op het reeds vastgestelde projectplan ‘Restontwerpen fase 1 IJsseldelta Zuid’ (cluster 4) voor de waterhuishoudkundige ingrepen en objecten die gewijzigd dan wel aanvullend nodig zijn voor het functioneren van de binnendijkse waterhuishouding in het projectgebied. Het betreft het graven van nieuwe sloten en het dempen en verbreden van bestaande sloten. Tevens worden extra toegangsdammen met duikers voorzien en worden duikers aangepast. Tot slot wordt het ontwerp van gemaal Koerskolk aangepast en wordt een tijdelijk gemaal Kamperveen voorzien. Voor de exacte locaties en omvang van de ingrepen en objecten wordt verwezen naar het kaartmateriaal bij het (ontwerp)besluit.

Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot dit gecoördineerde (ontwerp)besluit en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen

  • Ontwerpbesluit: donderdag 10 november 2016 tot en met woensdag 21 december 2016.
  • Definitief besluit:woensdag 18 januari 2017 tot en met woensdag 1 maart 2017