Cluster 17

Cluster 17 betreft twee omgevingsvergunningen van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen voor:

  • het bouwen van een bediengebouw bij de recreatieschutsluis. De recreatieschutsluis is gelegen in het toekomstige tracé van de Kamperstraatweg (ten westen van het huidige tracé). Voor het bouwen van de recreatieschutsluis is reeds een omgevingsvergunning verleend. Het bediengebouw betreft een bouwwerk ten behoeve van het toezicht op en de bediening van de recreatieschutsluis. Voor de bouw hiervan is een omgevingsvergunning nodig.
  • het bouwen/plaatsen van een permanente damwand in de zuidelijke dijk van het Reevediep, ter plaatse van het gemaal Kamperveen. Deze damwand is nodig ten behoeve van de stabiliteit van de zuidelijke dijk nabij het gemaal en ter bescherming van het gemaal. Voor de bouw/plaatsing hiervan is een omgevingsvergunning nodig.

Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot deze gecoördineerde (ontwerp)besluiten en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen

  • Ontwerpbesluiten: donderdag 15 december 2016 tot en met woensdag 25 januari 2017.
  • Definitieve besluiten: woensdag 22 februari 2017 tot en met woensdag 5 april 2017.