Cluster 18

Cluster 18 betreft een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen voor:

  • de aanleg van de definitieve wegverbinding de Slaper ter hoogte van de zuidelijke op- en afrit van de N50. Het betreft specifiek de aansluiting van het definitieve, nieuwe tracé van de Slaper op het bestaande tracé in de richting van Kampen. Om deze aansluiting te kunnen realiseren is een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan nodig. Voor de exacte locatie van de definitieve wegverbinding de Slaper (nabij de N50) wordt verwezen naar het kaartmateriaal bij het (ontwerp)besluit. 

Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot dit gecoördineerde (ontwerp)besluit en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen

  • Ontwerpbesluit: donderdag 22 december 2016 tot en met woensdag 1 februari 2017.
  • Definitief besluit: woensdag 22 februari 2017 tot en met woensdag 5 april 2017.