Cluster 2

Cluster 2 betreft een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen voor:

  • het kappen van bomen en houtopstanden en het verwijderen van groenvoorziening in het projectgebied (zaaknummer 7291-2014). Het projectgebied van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid wordt aan de oost- en westzijde begrensd door de IJssel en het Drontermeer en doorkruist de gebieden rond de Kamperstraatweg, de Chalmotweg, de Slaper, de Zwartendijk, de Nieuwendijk en de Buitendijksweg.

Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot dit gecoördineerde (ontwerp)besluit en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen

  • Ontwerpbesluit: donderdag 25 december 2016 tot en met woensdag 4 februari 2015.
  • Definitief besluit: woensdag 9 september 2015 tot en met woensdag 21 oktober 2015.