Cluster 22

Cluster 22 betreft een watervergunning van het Waterschap Drenst Overijsselse Delta voor:

  • Het ontgraven van de vaargeul en gronden ten behoeve van het Reevediep binnen de beschermingszone aan de westzijde van de C-kering. Voor een toelichting en de exacte locatie van de graafwerkzaamheden wordt verwezen naar het ontwerpbesluit en het bijbehorende kaartmateriaal.


Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot dit gecoördineerde (ontwerp)besluit en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen

  • Ontwerpbesluiten: donderdag 27 juli 2017 tot en met woensdag 6 september 2017.
  • Definitieve besluiten: