Cluster 23

Cluster 23 betreft een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten voor:

  • het bouwen van de fundering en het casco (in de aanvraag aangeduid als ‘ruwbouw’) van de Reevesluis. De Reevesluis omvat een schut- en een spuisluis en is onderdeel van het Reevesluiscomplex in de Reevedam (de waterkering die in het Drontermeer is aangelegd als onderdeel van fase 1 van het project IJsseldelta). Voor het bouwen van de fundering en het casco van de Reevesluis is een omgevingsvergunning nodig. Voor de exacte locatie van de Reevesluis en de omvang van de fundering en het casco wordt verwezen naar het kaartmateriaal bij het (ontwerp)besluit.


Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot dit gecoördineerde (ontwerp)besluit en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen

  • Ontwerpbesluiten: donderdag 2 november 2017 tot en met woensdag 13 december 2017.
  • Definitieve besluiten: woensdag 17 januari 2018 tot en met woensdag 28 februari 2018