Cluster 24

Cluster 24 betreft een watervergunning van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta en een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen voor:

  • De aanleg van een grondlichaam nabij de IJsseloever in de uiterwaard Onderdijkse Waard bij Kampen. Dit grondlichaam maakt onderdeel uit van het inlaatsysteem IJsseldijk (Kamperstraatweg), waarvoor eerder een projectplan op grond van de Waterwet is vastgesteld (cluster 20). Door het inlaatsysteem kan, na het afgraven van de huidige IJsseldijk, water van de IJssel in het toekomstige Reevediep worden gelaten. Het grondlichaam heeft daarbij een regulerende werking en krijgt de uitstraling van een natuurlijk vormgegeven rug of wal in de uiterwaard. Voor de aanleg van het grondlichaam en de aansluiting hiervan op de bestaande waterkering (de IJsseldijk) zijn respectievelijk een omgevingsvergunning en een watervergunning nodig.


Tevens betreft cluster 24 een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen voor:

  • het bouwen van een opslagvoorziening voor schotbalken nabij de recreatieschutsluis. De recreatieschutsluis is gelegen in het toekomstige tracé van de Kamperstraatweg (ten westen van het huidige tracé). Voor het bouwen van de recreatieschutsluis is reeds een omgevingsvergunning verleend. De opslagvoorziening betreft een overkapping waaronder de schotbalken ten behoeve van de recreatieschutsluis kunnen worden opgeslagen. Voor de bouw hiervan is een omgevingsvergunning nodig.


Voor de exacte locaties van het grondlichaam en de opslagvoorziening wordt verwezen naar de (ontwerp)besluiten en het bijbehorende kaartmateriaal.

Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot dit gecoördineerde (ontwerp)besluit en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen

  • Ontwerpbesluiten: donderdag 9 november 2017 tot en met woensdag 20 december 2017.
  • Definitieve besluiten: woensdag 17 januari 2018 tot en met woensdag 28 februari 2018.