Cluster 25

Cluster 25 betreft een projectplan op grond van de Waterwet van de Minister van Infrastructuur en Milieu voor:

  • Een wijziging van het reeds vastgestelde projectplan op grond van de Waterwet voor het inlaatsysteem IJsseldijk (cluster 20). Deze wijziging betreft het niet aanleggen van de voorziene doorspoelduiker tussen de IJssel en de nog aan te leggen migratiegeul. Om dit vast te leggen is een gewijzigd projectplan op grond van de Waterwet nodig.

Tevens betreft cluster 25 een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen voor:

  • De aanleg van een migratiegeul en de bouw van een vispassage tussen deze migratiegeul en de IJssel in de uiterwaard Onderdijkse Waard bij Kampen. Deze migratiegeul en vispassage maken onderdeel uit van het inlaatsysteem IJsseldijk, waarvoor eerder een projectplan op grond van de Waterwet is vastgesteld (cluster 20). Door het inlaatsysteem kan, na het afgraven van de huidige IJsseldijk, water van de IJssel in het toekomstige Reevediep worden gelaten. De migratiegeul en vispassage maken het daarbij mogelijk dat vissen zich kunnen verplaatsen tussen de IJssel en het toekomstige Reevediep. Voor de aanleg van de migratiegeul en de bouw van de vispassage is een omgevingsvergunning nodig.

Voor de exacte locaties van de (vervallen) doorspoelduiker, de migratiegeul en de vispassage wordt verwezen naar de ontwerpbesluiten en het bijbehorende kaartmateriaal.

Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot deze gecoördineerde (ontwerp)besluiten en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen

  • Ontwerpbesluiten: donderdag 11 januari 2018 tot en met woensdag 21 februari 2018.
  • Definitieve besluiten: