Cluster 3

Cluster 3 bestaat uit:

  • Ontwerpbesluit 2e wijziging NB-wet vergunning provincie Overijssel
  • Ontwerpbesluit 2e wijziging Nb-wet vergunning Ministerie van EZ
  • Ontwerpbesluit Waterwet waterschap Groot Salland

Deze ontwerpbesluiten hebben ter inzage gelegen van 11 juni 2015 tot en met 22 juli 2015.