Cluster 4

Cluster 4 bestaat uit:

  • Besluit Wabo gemeente Kampen
  • Besluit Waterwet waterschap Groot Salland

De ontwerpbesluiten voor dit cluster hebben ter inzage gelegen van 9 juli 2015 tot en met 19 augustus 2015.

De besluiten hebben ter inzage gelegen van 16 september 2015 tot en met 28 oktober 2015.