Cluster 6

Cluster 6 bestaat uit:

  • Omgevingsvergunning (burgemeester en wethouders gemeente Kampen);
  • Watervergunning (dagelijks bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta);
  • Natuurbeschermingswetvergunning (Staatssecretaris van Economische Zaken);
  • Natuurbeschermingswetvergunning (Gedeputeerde Staten van Overijssel).

De ontwerpbesluiten voor dit cluster hebben ter inzage gelegen van donderdag 19 mei 2016 tot en met woensdag 29 juni 2016.

De besluiten hebben ter inzage gelegen van woensdag 27 juli 2016 tot en met woensdag 7 september 2016.