Cluster 6

Cluster 6 betreft een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen voor:

  • het kappen van bomen in het projectgebied van de Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid. Dit projectgebied wordt aan de oost- en westzijde respectievelijk begrensd door de IJssel en het Drontermeer en doorkruist de gebieden rond de Kamperstraatweg, de Chalmotweg, de Slaper, de Zwartendijk, de Nieuwendijk en de Buitendijksweg. Het betreft een tweede omgevingsvergunning voor het kappen van bomen, vanwege de nadere uitwerking van ontwerpen en/of omdat de betreffende percelen eerder niet toegankelijk waren. Voor de exacte locaties, aantallen en soorten bomen wordt verwezen naar het (ontwerp)besluit en het bij de aanvraag behorende kaartmateriaal. 


Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot dit gecoördineerde (ontwerp)besluit en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen

  • Ontwerpbesluit: donderdag 22 oktober 2015 tot en met woensdag 2 december 2015.
  • Definitief besluit: woensdag 23 december 2015 tot en met woensdag 3 februari 2016.