Cluster 8

Cluster 8 betreft een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen voor:

  • het bouwen van een inlaatwerk in het toekomstige tracé van de Kamperstraatweg (ten westen van het huidige tracé). Deze inlaatconstructie is een bouwwerk om het water van de IJssel in het toekomstige Reevediep te kunnen laten.

Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot dit gecoördineerde (ontwerp)besluit en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen

  • Ontwerpbesluit: donderdag 24 december 2015 tot en met woensdag 3 februari 2016.
  • Definitief besluit: woensdag 16 maart 2016 tot en met donderdag 28 april 2016.