Cluster 9

Cluster 9 betreft een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen voor:

  • het bouwen van een recreatieschutsluis in het toekomstige tracé van de Kamperstraatweg (ten westen van het huidige tracé), inclusief voorhavens met aanmeervoorzieningen. Deze recreatieschutsluis is een bouwwerk om recreatievaartuigen in het toekomstige Reevediep te kunnen laten.

Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot dit gecoördineerde (ontwerp)besluit en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen

  • Ontwerpbesluit: donderdag 27 januari 2016 tot en met woensdag 9 maart 2016.
  • Definitief besluit: woensdag 13 april 2016 tot en met woensdag 25 mei 2016.