Cluster 19

Cluster 19 betreft een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen voor:

  • het bouwen van een gemaal in de berm van de noordelijke dijk van het Reevediep, ten westen van de Zwartendijk. Dit gemaal is nodig ten behoeve van de binnendijkse waterhuishouding in het projectgebied. Voor de bouw hiervan is een omgevingsvergunning nodig. Voor de exacte locatie van het gemaal Zwartendijk wordt verwezen naar het kaartmateriaal bij het (ontwerp)besluit. 


Via het menu aan de linkerzijde van deze pagina krijgt u toegang tot dit gecoördineerde (ontwerp)besluit en de bijbehorende stukken.

Inzagetermijnen

  • Ontwerpbesluit: donderdag 2 februari 2017 tot en met woensdag 15 maart 2017.
  • Definitief besluit: woensdag 5 april 2017 tot en met woensdag 17 mei 2017.