Contactgegevens Reevediep

Vanaf 1 april 2019 is het Reevediep opgeleverd en de verschillende objecten zijn overgedragen aan de beheerders. Uw vragen over het Reevediep kunt u stellen aan onderstaande beheerders.

Staatsbosbeheer
Voor vragen over de Onderdijkse waard, natuurgebied De Enk en andere natuurgebieden in het Reevediep
Boswachter Jeroen den Hartog: 0570-747100
E-mailadres: j.denhartog@staatsbosbeheer.nl 
Website: www.staatsbosbeheer.nl

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Voor vragen over dijken rondom het Reevediep
Marco de Wit: 088 - 233 18 43
E-mailadres: marcodewit@wdodelta.nl
Website: www.wdodelta.nl

Voor vragen over de gemalen rondom het Reevediep
Paul Jansen: 088 - 233 19 28
E-mailadres: pauljansen@wdodelta.nl
Website: www.wdodelta.nl

Rijkswaterstaat
Voor vragen over Het Lange End, zomerbedverlaging en waterstanden
Website: www.rijkswaterstaat.nl

Provincie Overijssel
Voor vragen over de Scheeresluis en de vaargeul in het Reevediep
+31 038 499 70 00
E-mailadres: wk@overijssel.nl
Website: www.overijssel.nl/varen

Gemeente Kampen
Voor vragen over fietspaden, wandelpaden, Nieuwendijkbrug of de Kamperstraatweg en recreatieterreinen in het Reevediep
+31 06 12 16 17 10 
E-mailadres: reeve@kampen.nl
Website: www.kampen.nl