Hoofdbesluiten (cluster 1)

Op deze pagina vindt u de hoofdbesluiten die reeds ter inzage hebben gelegen voor de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel.

Cluster 1 bestaat uit:

  • Besluit Wabo 
  • Projectplan Waterwet 
  • Besluit Waterwet Waterschap Groot Salland 
  • Besluit NB-Wet Ministerie van EZ
  • Besluit NB-Wet Provincie Overijssel
  • Ontheffing Flora en Fauna wet
  • Besluit Ontgrondingenwet


De ontwerpbesluiten voor dit cluster hebben ter inzage gelegen van 6 juni 2013 tot en met 17 juli 2013.

De besluiten hebben ter inzage gelegen van 23 januari 2014 tot en met 6 maart 2014.