Hoofdbesluiten (cluster 1)

Op deze pagina vindt u de hoofdbesluiten die reeds ter inzage hebben gelegen voor de Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.

Cluster 1 bestaat uit:

  • Besluit NB-Wet Provincie Overijssel
  • Besluit NB-Wet Ministerie van EZ
  • Besluit NB-wet Provincie Flevoland
  • Besluiten Geluidshinder
  • Bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid van de gemeente Dronten 
  • Bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid van de gemeente Kampen
  • Ontheffing Flora en Fauna wet
  • Projectplan Waterwet Reevediep
  • Projectplan Waterwet Waterkeringen


De ontwerpbesluiten voor dit cluster hebben ter inzage gelegen van 6 juni 2013 tot en met 17 juli 2013.

De besluiten hebben ter inzage gelegen van 23 januari 2014 tot en met 6 maart 2014.