IJsselpeiler: ‘We brengen niet alleen een wrak, maar ook een verhaal naar boven”.

Een uniek project voor Nederland – en misschien wel voor de wereld. Maritiem archeoloog Wouter Waldus (39) kan er enthousiast over uitweiden. Deze maanden laat hij zijn woonplaats Leiden regelmatig achter zich voor de berging van de IJsselkogge. De jaren daarop is hij regelmatig in Lelystad te vinden zijn voor onderzoek en mogelijke conservering van het wrak. Lees hier de IJsselpeiler over onderwaterarcheoloog Wouter Waldus.

Een uniek project voor Nederland – en misschien wel voor de wereld. Maritiem archeoloog Wouter Waldus (39) kan er enthousiast over uitweiden. Deze maanden laat hij zijn woonplaats Leiden regelmatig achter zich voor de berging van de IJsselkogge. De jaren daarop is hij regelmatig in Lelystad te vinden zijn voor onderzoek en mogelijke conservering van het wrak.

Vermoedelijk dan, want alles hangt of valt de deze maanden bij de staat waarin het koggewrak naar boven zal komen. Maar de Leidse archeoloog is er inmiddels wel van overtuigd dat Kampen iets bijzonders te wachten staat. "Dit is heel mooi". Waldus was in april 2011 degene die de eerste duik maakte naar de IJsselkogge. Deze maanden is hij ook menig uur onder water te vinden. Steeds gedetailleerdere foto’s doen bij het team van ruim honderd medewerkers dat bij de lichting betrokken is de hoop groeien dat het wrak nog in een redelijke staat is. "Zeventig procent is er nog", is de inschatting van Waldus. "Nog wel in verband, zoals dat zo mooi heet. Maar niet meer dragend". Daarom wordt er voorzichtig met de vondst omgegaan: een mandwerk van brede banden moet de kogge medio december naar boven takelen. Om dat geheel van kabels ook onder de kogge door te halen, zullen Waldus en zijn duik-collega’s met behulp van een spuitlans voorzichtig ook onder de kogge doorwerken. "Ongeveer anderhalve meter onder het wrak door", laat Waldus de tekeningen zien van de constructie die de komende maanden op de IJssel zal drijven. De klus wordt uitgevoerd door de speciaal hiervoor gevormde aannemerscombinatie Isalacogghe, bestaande uit Hebo Maritiemservice uit Zwartsluis, gespecialiseerde duikorganisatie Baars-CIPRO uit Lijnden en het Amersfoortse bedrijf ADC ArcheoProjecten. Inmiddels zijn de punter en de aak al uit de IJsselbodem gehaald. “Waarbij de berging van de punter redelijk vlot is verlopen. Met de aak hebben we meer moeite gehad, omdat een deel van dit wrak onder de IJsselkogge was gepositioneerd. We hebben de lichting zelfs een keer moeten onderbreken. Zorgvuldigheid boven alles”, zegt Wouter Waldus.

Het scheepvaartverkeer moet rekening houden met de werkzaamheden en de duikers, want de veiligheid staat –letterlijk- als een paal boven water. "Dit is iets wat we later natuurlijk nog willen navertellen met onze kleinkinderen op schoot", grapt Wouter Waldus over zijn Kamper duikavonturen. Natuurlijk wordt het halverwege december spannend als de IJsselkogge daadwerkelijk naar boven komt. Maar in de tussentijd komt er in kleine brokjes steeds meer informatie beschikbaar en worden vragen beantwoord. De Leidse archeoloog verheugt zich op de uitkomsten van het grondige onderzoek van Isalacogghe. “We bergen meer dan alleen een wrak. We halen een verhaal omhoog".