Kies namen voor sluizen, brug en inlaat

Inwoners van de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland kunnen tot 31 oktober 2018 stemmen op de namen voor de nieuwe sluizen, brug en inlaat in het Reevediep. In de afgelopen periode zijn er in totaal ruim 150 namen ingediend voor de verschillende objecten. Uit al deze namen is een selectie gemaakt, waar nu op gestemd mag worden. De namen met de meeste stemmen worden uiteindelijk toegekend aan de sluizen, brug en inlaat.

Per object zijn de drie beste namen geselecteerd. Die vindt u hieronder met uitleg. Onderaan deze pagina vindt u het stemformulier.

Het inlaatwerk (Kamperstraatweg)
Scholpenoirt
Dit is de oudste bekende naam van het gebied waar de Inlaat gesitueerd is. In het jaar 1488 omschreven als 'Erve Scholpenoirt op Wilsemer oever, waar aan de noordzijde gelegen is het erve De Scheer, strekkende van den IJssel tot aan de Venemaden IJsseldijk'. Meerdere bronnen vermelden de naam Erve Scholpenoirt, o.a. in de eigendomslijst van de Karthuizer monniken in 1563. Later, in 1681, wordt dit erf ‘Het (Groot) Oever’ genoemd.

Betekenis van Scholpen: grote golf, gelijkstromend, met grote hoeveelheden stootsgewijs uitstromen.

Oude Scheere
De term scheer betekent oever en is verwant met het Engelse woord ‘shore’.
Vroeger lag in dit gebied het erf Oude Scheere. Op oude kaarten komt op die plaats dus ook de naam Oude Scheere of Oude Scheer voor.

Het Lange End
Voor oud-Kampenaren is de Kamperstraatweg beter bekend als Het Lange Ende. Vroeger fietsten de jongelui op hoogtijdagen (hemelvaart en tweede pinksterdag) in grote groepen naar de bossen in Wezep en Wapenveld. Op het fietspad, de jongens en meisjes strikt gescheiden… tot in het bos. Na een fantastische dag wachtte nog een lange fietstocht terug! Oud-Kampenaren praten niet over de Kamperstraatweg maar over Het Lange Ende.

De recreatieschutsluis (Kamperstraatweg)
Koning Willem I Sluis
Een sluis op de plek, waar IJssel en Reevediep bij elkaar komen, moet de naam van Koning Willem I krijgen. Deze koning was namelijk verantwoordelijk voor de Ruimte voor de Rivier plannen avant la lettre. In de Atlas der kaarten en profielen van de Eerste Riviercommissie onder Koning Willem I staan bij Kampen twee overlaten ingetekend, te weten van de IJssel naar de Zuiderzee en langs de bocht in de IJssel voor Wilsum.

Oeversluis
Al lang geleden lagen in dit gebied erven met de naam Groot Oever en Klein Oever.
De namen staan vermeld op een kadastrale kaart uit 1832.

Scheeresluis
De term scheer betekent oever en is verwant met het Engelse woord ‘shore’.
Vroeger lagen in dit gebied de erven Oude Scheere en Nieuwe Scheere. De boerderij ten westen van de sluis heet nog altijd ‘De Oude Scheere’.

De brug die de N50 over het Reevediep leidt
Enkbrug
Vernoemd naar natuurgebied De Enk, de oude veenplas dichtbij de brug.

Reevediepbrug
We hebben een Eilandbrug, een Stadsbrug, een Molenbrug, een Ganzendiepsluis, een Mandjeswaardbrug en een Roggebotsluis. Deze nieuwe brug moet dus gewoon de Reevediepbrug gaan heten. Niet spectaculair, maar iedereen weet meteen wat je bedoelt.

Buiten Wetering
Verwijzend naar vroegere tijden. Parallel aan de N50 stroomt een watertje, dat de Buiten Wetering heet.

De schut- en spuisluis in het Drontermeer
Reevesluis
In de tijd dat de Zuiderzee nog bestond, lag hier een grote inham, genaamd Reeve. Daarnaast wordt deze naam nu al gebruikt als werktitel, waardoor deze ook bij de inwoners van Kampen en Dronten al is ingeburgerd.

Buiten Reevesluis
Genoemd naar de in de nabijheid van deze sluis gevonden prehistorische vondsten, die qua belangrijkheid hetzelfde zijn als de in hetzelfde jaar (2016) geborgen IJsselkogge.

Dronthersluis
Omdat deze sluis in de gemeente Dronten ligt.

Stemmen
Stemmen kan via onderstaand formulier of door een e-mail te sturen naar info@ruimtevoorderivierijsseldelta.nl. De sluitingsdatum is 31 oktober. De namen met de meeste stemmen verschijnen op de verschillende objecten.