Kritische gesprekspartner bij Ruimte voor de Rivier IJsseldelta met opbouwende blik

Een kritische gesprekspartner – maar wel coöperatief. Zo zou je de Vereniging tot Behoud van de Vrije Natuur (VBVN) uit Kampen kunnen noemen, ten opzichte van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. De vereniging werd opgericht begin jaren ’80, als protest tegen steeds meer ontoegankelijke natuur in en rondom Kampen. “Het begon eigenlijk met de haven op het Keteleiland, waar Brunnepers vaak met hun bootjes recreëerden”, weet Jan van Keulen als lid van het eerste uur.

Anno 2017 heeft de vereniging een divers gezelschap aan leden; van watersporters tot aan jagers en palingpeurders. Al die gemeenschappelijke kennis zet de vereniging in om de natuur voor iedereen zo toegankelijk en zichtbaar mogelijk te houden. Neem nou de fietspaden bij de dijken langs het Reevediep; aanvankelijk was het de bedoeling om die naast de dijken aan te leggen. Niks waard, vond de vereniging bij monde van Jan van Keulen. “En dan hier en daar een trapje, zodat je over de dijk mag gluren. Vind ik onzin. Wij hebben gepleit voor fietspaden bovenop de dijk, zodat je van daaruit ook in het natuurgebied kunt kijken.”

Met de discussie over het nut en de noodzaak van het Reevediep, toen nog simpelweg ‘bypass’ geheten, heeft de vereniging zich nooit bemoeid. “Wij hebben toen gezegd: wij zijn niet deskundig op het gebied van waterveiligheid”, aldus voorzitter Frans Mulder. “Die know how hebben we niet in huis, daar gaan we ons niet mee bemoeien.” Nu de blauwe bypass door allerlei procedures voorlopig deels onbevaarbaar dreigt te worden springt de VBVN in de bres. “Wij zeggen: laten we rekening houden met voortschrijdend inzicht, en ons gezamenlijk inzetten om het maximale eruit te halen van wat er in dit gebied zit”, verwoordt voorzitter Frans Mulder die houding. “We hebben het er altijd over wat het kost, maar je wilt niet weten wat dit protest ons als inwoners van Kampen kost.”

Dat het leefgebied van de Roerdomp en de Grote Karekiet verstoord zou kunnen worden door de bevaarbaarheid van de laatste paar honderd meter van het Reevediep wil er bij natuurkenner Jan van Keulen niet in. “Die vogels maken zelf wel uit waar ze heen gaan. Het gaat ze helemaal niet om het riet, het gaat om het voedsel. Laat je verrassen door wat er komt, dat je iets aanlegt en zegt; verdorie zeg, dit en dat vogeltje is hier ook.” Een bevaarbaar en toegankelijk Reevediep – het is het ideaal van de Vereniging tot Behoud van de Vrije Natuur (www.vbvn.nl). “Wil je de mensen bij de natuur betrekken, dan moet je ze ook toegang geven tot de natuur”, verwoordt voorzitter Frans Mulder die visie.