Ontwerpbesluiten

Ontwerpbesluiten aanleg Rietmoeras

Van donderdag 23 mei 2013 tot en met woensdag 3 juli 2013 lagen ter inzage: de ontwerpomgevingsvergunningen van de gemeente Kampen, de ontwerpwatervergunning van Waterschap Groot Salland en de ontwerpontheffing Flora- en faunawet van de minister van Economische Zaken.