Brug bij Roggebot vaker open door zandschepen

In de komende winterperiode is de brug bij Roggebot vaker open, dan gebruikelijk in de maanden november, december en januari. De oorzaak is extra scheepvaart, in verband met de bouw van de nieuwe Reevesluis in het Drontermeer. De ochtend- en avondspits worden vermeden.

In opdracht van Rijkswaterstaat start Isala Delta op 9 november met de werkzaamheden voor de bouw van de Reevesluis in het Drontermeer. Deze sluis vervangt op termijn de Roggebotsluis, bij afronding van de hoogwatergeul Reevediep. De Roggebotsluis wordt dan vervangen door een brug.

Extra schepen
Om onder meer het werkeiland te kunnen bouwen, moet er met schepen zand worden aangevoerd vanaf het IJsselmeer. Deze schepen varen via het Vossemeer, door de Roggebotsluis naar het Drontermeer.

Brug vaker open
Door het extra scheepvaartverkeer is de brug bij Roggebot vaker open dan normaal gesproken in deze tijd van het jaar. Het verkeer op de N307 (Kampen-Dronten) kan daar hinder van ondervinden. De ochtend- en avondspits worden vermeden.

Periodes
In de volgende periodes varen er zandschepen door de Roggebotsluis:

  • 20 november tot en met 22 december 2017
  • 1 januari tot en met 12 januari 2018