Lees de laatste nieuwsberichten

09 oktober 2019

Vanaf 28 oktober varen eerste schepen door Reevesluis

In het spuiseizoen van 28 oktober 2019 tot en met 31 maart 2020 wordt het scheepvaartverkeer inclusief de recreatievaart door de nieuwe schutsluis van de Reevesluis geleid. Dit omdat aannemerscombinatie Isala Delta 28 oktober start met de bouw van de spuisluis. Deze wordt gebouwd ten oosten van..

Lees verder

17 september 2019

Dijkversterking Drontermeerdijk uitgevoerd door Boskalis

Waterschap Zuiderzeeland en Boskalis Nederland hebben op maandag 16 september hun handtekeningen gezet onder het contract voor de uitvoering van de dijkversterking Drontermeerdijk. Directeur Wouter Slob en Heemraad Tom Vereijken van Waterschap Zuiderzeeland en directeur Wim Bovendeur van Boskalis..

Lees verder

04 september 2019

Gesprekken met omgeving N307

De planvorming voor project N307 Roggebot-Kampen is in volle gang. Op basis van het ontwerpplan wordt steeds concreter hoe de nieuw te realiseren weg en brug er uit komen te zien.

Lees verder