Planning

Juni 2013:
Start officiële procedures

September 2013:
Start aanbesteding

Voorjaar 2014:
Start realisatie 8 hectare Rietmoeras Roggebot

September 2014:
Gunning project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Najaar 2014:
Start voorbereiding uitvoering

Januari 2015:
Start uitvoering werkzaamheden

Eind 2016:
Oplevering zomerbedverlaging inclusief uiterwaarden

Oktober 2018:
Oplevering dijken, vaargeul en natuurinrichting Reevediep

Eind 2020:
Eindoplevering Reevesluis

Eind 2023:
Doorsteken IJsseldijk, Reevediep inzetbaar