Realisatie fiets- en wandelverbindingen

Onderdeel van ons werk is het aanleggen van fiets- en wandelverbindingen.

Waar en hoe worden de fiets- en wandelverbindingen gemaakt?
Het ontwerpteam heeft met de eisen vanuit de verschillende vergunningen (natuur en realisatie vergunningen) en in samenspraak met verschillende belanghebbenden een ontwerp gemaakt. In dit ontwerp staat beschreven waar, waarom en hoe de fiets- en wandelverbindingen worden aangelegd. Toen dit ontwerp klaar was, zijn de documenten overgedragen aan het realisatieteam. Het realisatieteam bekeek met de planner wanneer de werkzaamheden het beste kunnen worden ingepland. Daarbij houden ze rekening met de tijd van het jaar en de bestaande werkzaamheden. De paden bestaan veelal uit beton en het verwerken van beton is in de winter moeilijk uitvoerbaar. Daarom is er gekozen om de uitvoering van de fiets- en wandelverbindingen in het voorjaar/ de zomer te doen.

Zodra de hoofdplanning gereed is wordt de inkoop gedaan, een detailplanning en uitvoeringstekeningen gemaakt door werkvoorbereiders en tekenaars. Met de detailplanning en uitvoeringstekeningen gaan de uitvoerders, machinisten en grondwerkers de werkzaamheden aan de slag. De fiets- en wandelverbindingen bestaan uit circa 11.000 meter beton fietspad en circa 9000 meter wandelpad. De wandelpaden lopen meestal over de onderhoudspaden, bovenop de dijken.

Stappenplan voor fiets- en wandelverbindingen
Het aanleggen van de fiets- en wandelverbindingen bestaat uit de volgende stappen:

  • Maken van rijplatenbanen voor de bereikbaarheid;
  • Ontgraven van de cunetten met een graafmachine. Dit zijn in natuurlijke ondergrond gemaakte ingravingen;
  • Aanbrengen van het geotextiel (scheidingsdoek tussen de klei en het funderingsmateriaal);
  • Het aanvoeren, verwerken en verdichten van het funderingsmateriaal. Het funderingsmateriaal dat wij hier gebruiken is menggranulaat: gebroken metsel- en betonpuin afkomstig van de sloop van woningen en bedrijven. Ook wordt de fundering van bouwwegen hergebruikt als fundering van de fiets- en wandelverbindingen. Voor deze werkzaamheden worden vrachtauto`s, shovels, kranen en een verdichtingswals ingezet;
  • Een profiel aanbrengen in het funderingswerk met een shovel met een special afwerkbord;
  • Nogmaals verdichten van de afgewerkte funderingsbaan met een verdichtingswals;

Dit zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het aanbrengen van de betonpaden. Daarna volgt:

  • Het aanbrengen van de betonpaden met een betonpaver. Een betonpaver is een machine die het beton uitvlakt, verdicht en op de juiste dikte aanbrengt;
  • Na het uitharden van het beton worden er zaagsnedes en uitzetvoegen in gemaakt om het krimpen en uitzetten van het beton te voorkomen;
  • Als laatste worden de bermen langs de paden weer aangevuld met klei en ingezaaid met het juiste grasmengsel.

April 2019
Bij openstelling van het projectgebied in april 2019 zijn de wandelpaden en fietspaden klaar. Vanaf dat moment kun je met de fiets of wandelend volop genieten van de natuur en recreatie in het Reevediep.

Bij de zuidelijke Drontermeerdijk wordt nog een fietspad gerealiseerd, dit fietspad loopt vanaf de Gelderse sluis over de nog te bouwen Reevesluis naar de Drontermeerdijk. De planning is dat dit laatste fietspad eind 2021 gereed is.