Reevediep

Het Reevediep wordt een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Deze hoogwatergeul is bedoeld om in extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel te kunnen afvoeren via het Drontermeer, en het Vossemeer, naar het IJsselmeer. Deze hoogwatergeul heeft als officiële naam: Reevediep.

Om het water door de hoogwatergeul te kunnen laten stromen, wordt aan de kant van de IJssel een inlaat gebouwd. De Kamperstraatweg komt over dit inlaatwerk te liggen. Ten zuiden en noorden van de geul worden dijken aangelegd. Om ervoor te zorgen dat het hoogwater niet in het Drontermeer terecht komt, wordt tussen Flevoland en Overijssel een schutsluis aangelegd in het zuidelijke deel van het Drontermeer. Deze sluis vervangt in de toekomst de Roggebotsluis.

Varen, wandelen en fietsen ten zuiden van Kampen
Door de komst van het Reevediep verandert een groot deel van de omgeving ten zuiden van Kampen. Naast alle maatregelen voor waterveiligheid wordt in het gebied ook vierhonderd hectare nieuwe natte delta-natuur gerealiseerd. Inwoners van Kampen en toeristen kunnen hier medio 2019 volop van genieten, dankzij de aanleg van nieuwe fiets-, wandel- en struinpaden. Het Reevediep wordt verder voorzien van een vaargeul voor de recreatievaart. Dat is goed voor de lokale economie en de levendigheid in de stad. Hengelsportliefhebbers krijgen ook volop nieuwe mogelijkheden langs de noordelijke dijk van het Reevediep.