Samen doorwerken aan waterveiligheid - Reevesluis

Met het heien van de eerste paal zette minister Cora van Nieuwenhuizen donderdag 8 februari 2018 de uitvoering in gang van de bouw van de nieuwe Reevesluis in het Drontermeer. Dit is één van de vier projecten, waarmee de waterveiligheidsopgave en gebiedsontwikkeling in de regio IJsseldelta in 2022 wordt afgerond.

Reevesluis
Waar op dit moment de Roggebotsluis de dijkringen van Flevoland en de IJsseldelta verbindt en hoge waterstanden op de Veluwerandmeren voorkomt, wordt deze functie in de toekomst overgenomen door de zuidelijker gelegen nieuwe Reevesluis en de nieuwe Reevedam. De Reevesluis keert in de toekomst het water vanuit het noorden. De sluis gaat onder meer dicht op het moment dat er hoogwater vanaf de IJssel via de nieuwe hoogwatergeul Reevediep, een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer, wordt afgevoerd. Naast de hoogwaterkerende functie houdt het sluizencomplex ook het verschil in waterpeil in stand tussen het Drontermeer en het Vossemeer. De sluis bestaat uit een schutsluis, een spuisluis en een vispassage. Ook komt er aan de westzijde van de sluis een oversteekmogelijkheid over het land voor kanoërs en aan de oostzijde van de sluis een kluunvoorziening over de Reevedam voor schaatsers. Bij afronding van de werkzaamheden in het gehele gebied (in 2022), komt er ook een looppad over de sluis waar het mogelijk is om met de fiets aan de hand over te steken. Hierdoor ontstaat, met de aansluiting op de nieuwe dijken van het Reevediep, een prachtig nieuw fietsrondje Kampen-Flevoland.
De Reevesluis wordt gebouwd door aannemerscombinatie Isala Delta, bestaande uit Boskalis en Van Hattum en Blankevoort.

Duurzame sluis
Rijkswaterstaat heeft bij het ontwerp en de bouw van de Reevesluis voor duurzame maatregelen gekozen op het gebied van energie, klimaat en hergebruik van materialen. Door slim ontwerpen besparen we energie en CO2. Op termijn is het de bedoeling dat de sluis volledig energieneutraal wordt. Bij de gekozen bouwmethode is aanzienlijk minder beton nodig, omdat de bodem van de sluis niet onderheid wordt en de wanden van de sluis in staal worden uitgevoerd. Ook wordt gebruik gemaakt van gerecycled beton. Bovendien is het bedieningsgebouw volledig circulair. Mocht RWS op termijn overgaan naar centrale bediening, dan kunnen alle onderdelen van het bedieningsgebouw elders worden hergebruikt.