De bouw van de Vispassage

Wat is een vispassage en hoe wordt deze gebouwd?

Een vispassage is een waterbouwkundig kunstwerk dat tot doel heeft vissen toegang te geven door een kade, dijk, dam stuw, sluis. In dit geval van en naar het Reevediep.

De bouwfasering van de Vispassage bestaat uit een aantal fases.

  1. Het begint allemaal met het inrichten van het werkterrein. Hier worden bouwhekken, een schaftvoorziening voor de medewerkers en een opslagvoorziening geplaatst. Om al het materiaal goed naar de werkterrein te kunnen brengen, worden rijplaten neergelegd.
  2. Met een funderingsmachine worden de funderingspalen diep in de grond aangebracht. Bij deze vispassage zijn ongeveer veertig funderingspalen in de grond aangebracht.
  3. Nu is het tijd om een bouwkuip aan te brengen. In dit geval was de bouwkuip ongeveer 10 meter breed en 70 meter lang. De bouwkuip wordt gemaakt van stalen damwandplanken. De stalen damwanden worden in de grond aangebracht en aan elkaar gemaakt. Dit zorgt ervoor dat grond niet verzakt bij de ontgravingswerkzaamheden.
  4. Na het aanbrengen van de bouwkuip beginnen de ontgravingswerkzaamheden. De bemaling wordt aangebracht om het grondwater weg te pompen en met een graafmachine wordt de grond uit de bouwkuip gegraven tot de gewenste diepte. De grond die uit de bouwkuip komt wordt verwerkt in de dijken of opgeslagen in de depot.
  5. Na de ontgravingswerkzaamheden wordt er een tijdelijke werkvloer van beton aangebracht. De werkvloer zorgt ervoor dat medewerkers binnen de bouwkuip schoon en veilig kunnen werken.
  6. Vanaf de werkvloer wordt er een bekisting aangebracht. Tussen de bekisting wordt betonijzer en beton aangebracht, zodat er een vlakke constructievloer ontstaat. Op de constructievloer worden de prefabbetonelementen van de vispassage geplaats. Deze betonelementen worden met elkaar verbonden, door middel van stalen stangen.
  7. Het betonwerk van de vispassage is nu klaar.
  8. Vervolgens wordt de ruimte tussen de betonelementen en de damwanden opgevuld met grond. De bouwkuip kan nu weer worden verwijderd.