Inmiddels zijn er al ruim 26.500 stuks vuursteen geteld en ingevoerd

Bij de opgravingen op vindplaats 9 te Kampen worden grote hoeveelheden vuursteen gevonden. Nadat de grond van de geselecteerde vuursteenclusters per blok van 50x50x5 cm of 100x100x10 cm afgegraven is, wordt deze gezeefd. Uit kruiwagens, met een geperforeerde wand, spoelt het water al het zand weg en blijven alleen stukken vuursteen, houtskool maar ook plantenwortels over.

Vanuit de kruiwagens wordt dit zeefresidu gedroogd in een speciaal daarvoor ingerichte keet. De keet heeft stellingen langs de wanden waarin de bakjes met residu geplaatst worden. Zodra deze droog zijn kan het uitgezocht worden. Met een pincet in de hand wordt het residu afgezocht naar de verschillende soorten materialen die daarin zitten. Bij dit uitzoekwerk worden alle stukken vuursteen, natuursteen, houtskool en andere materialen gesplitst van de plantenwortels. Deze stukken worden geteld, gewogen en vervolgens in de database ingevoerd. Inmiddels zijn er al ruim 26.500 stuks vuursteen geteld en in de database ingevoerd. Deze vuurstenen bestaan uit kleine splinters maar ook werktuigen, zoals klingen en stekers.

Aangezien geregistreerd is welke stukken vuursteen uit welk geschept blok grond afkomstig zijn, kan precies bepaald worden hoeveel vuursteen er op welke plaats aangetroffen is. Hierdoor kan de verspreiding ervan nauwkeurig in kaart gebracht worden. Dit levert per cluster een verspreidingskaart op, waarop te zien is dat midden in het cluster meer vuursteen ligt dan aan de randen ervan. Zo ligt de gehele vindplaats vol met dergelijke clusters van vuursteen. Sommige overlappen elkaar en zijn daardoor niet meer van elkaar te onderscheiden, maar de uitgegraven clusters lagen wat afgezonderd en laten dus een mooie spreiding van vuursteen zien. De verspreiding van het vuursteen maar zeker ook de aangetroffen werktuigen vertellen ons meer over het verleden en de werktuigen die men hier vervaardigd heeft. En belangrijker nog, met welk doel ze vervaardigd zijn, bijvoorbeeld om huiden te bewerken of pijlpunten voor de jacht.