Verknocht aan de rivier

Eigenlijk loopt de politieke carrière van Bert Boerman zo goed als parallel met het Reevediep; zowel als raadslid en fractievoorzitter van de ChristenUnie in Kampen, maar ook als wethouder van diezelfde gemeente en vandaag de dag gedeputeerde van Overijssel.

"Het heeft mij inderdaad nooit losgelaten. Ik denk dat ik zo langzamerhand wel één van de langst betrokkenen ben." In 2004 kreeg hij als fractievoorzitter van de ChristenUnie in zijn woonplaats Kampen te maken met de eerste ontwikkelingen van het project. "Kampen zat op slot, qua woningbouw", weet de bestuurder nog uit die tijd. "En de vraag was, welke kant we op moesten groeien." In een uitgebreid stadsdebat werd de inwoners naar hun mening gevraagd. Westwaarts, was uiteindelijk het advies – maar daar had het rijk al een reservering laten leggen voor een waterberging. Tijdens een gemeenschappelijke commissievergadering met buurgemeente Zwolle kregen de bestuurders bovendien een advies van stedenbouwkundige Riek Bakker. "'Houd zelf de regie in handen’, was wat we te horen kregen van haar. Toen werd wel duidelijk voor welke opgave we stonden."

In april 2006 werd Boerman benoemd tot wethouder in de gemeente Kampen, en viel al gelijk met de neus in de boter. "Samen met gedeputeerde Theo Rietkerk mocht ik onze kroonprins Willem-Alexander rondleiden in het gebied waar de waterberging was gepland." Kampen nam qua woningbouw de regie in eigen handen en vestigde in mei datzelfde jaar het voorkeursrecht op zo’n 800 hectare in het gebied. Nog een sleuteldatum voor Boerman; 18 januari 2007. "Op die avond werd in Den Haag de Intentieovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid getekend door dertien partners. Ik had een andere verplichting op Kampereiland, maar die avond stak er een noordwesterstorm op waardoor in Kampen de klepkering moest worden gesloten."

Die stormfactor is er trouwens sowieso eentje waarvoor bij nieuwe dijkontwerpen langs de grote rivieren steeds meer aandacht is, weet hij. "Het wordt overigens steeds belangrijker in de huidige rekenmodellen, de factor wind." In 2011 werd hij benoemd als gedeputeerde voor de provincie Overijssel, met water(veiligheid) in zijn portefeuille. Het project IJsseldelta-Zuid bleef bij Theo Rietkerk. "Het leek toen niet verstandig dit volledig over te nemen in mijn toenmalige rol als gedeputeerde water. Maar ik ben er altijd wel heel bewust bij betrokken geweest."

Toen Rietkerk in november 2014 vertrok als gedeputeerde, kreeg Boerman de volledige verantwoordelijkheid voor het project. Niet alleen in Kampen overigens, en niet tegen zijn zin. "Ook in Deventer, Wijhe-Olst en bij Zwolle. Ik ben verknocht aan Ruimte voor de Rivier." Natuurlijk waren er ook tegenvallers en leermomenten. De kritiek die losbarstte op het Reevediep was niet altijd mals. "Het heeft mij veel gebracht, maar ook veel gekost. In de zin van; je krijgt soms dingen over je heen die je liever niet over je heen krijgt." Het werk heeft Kampen ook veel gebracht, benadrukt hij graag. "In de eerste plaats duurzame veiligheid. Als je nu door het gebied gaat, is het een mierennest van activiteiten. Met gelukkig veel lokale ondernemers." Als het ‘mierennest’ over een jaar of vijf weer in ruste zal zijn, zal blijken dat de natuur, leefbaarheid, waterveiligheid en recreatiemogelijkheden winst hebben gemaakt is zijn overtuiging. "Het wordt een natuurgebied waarvan niemand had gedacht dat het zo mooi kon worden. Daar ben ik stellig van overtuigd."