Verwijzing naar documenten voor cluster 26

-       Besluit Projectplan Waterwet Inrichting IJsseldelta Zuid (Reevediep) (Rijkswaterstaat, 2013). Te vinden via: http://www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/content/files/Files/Publicaties/Gebeidsontwikkeling_IJsseldelta-Zuid/Cluster_2/Projectplan_Waterwet_Inrichting_IJsseldelta-Zuid_Reevediep/Besluit_met_bijlagen/BESLUIT_projectplan_Waterwet_inrichting_IJsseldelta-Zuid_Reevediep_onbeveiligd.pdf.

-       Besluit Projectplan Waterwet Waterkeringen IJsseldelta Zuid (Rijkswaterstaat, 2013). Te vinden via: http://www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/content/files/Files/Publicaties/Gebeidsontwikkeling_IJsseldelta-Zuid/Cluster_2/Projectplan_Waterwet_Waterkeringen_IJsseldelta-Zuid/Besluit_met_bijlagen/BESLUIT_projectplan_Waterwet_waterkeringen_IJsseldelta-Zuid_Reevediep_onbeveiligd.pdf.

-       Besluit Projectplan Waterwet IJsseldelta Zuid Reevesluizen (Rijkswaterstaat, 2017). Te vinden via: http://www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/content/files/Files/Publicaties/Gebeidsontwikkeling_IJsseldelta Zuid/Cluster_21/Ontwerpbesluiten/RWS/1_20170530_ontwerp_Projectplan_Waterwet_IJsseldelta_Zuid_Reevesluizen_DEF.pdf.

-       Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (Rijkswaterstaat, 2015). Te vinden via: https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/beheer-en-ontwikkeling-rijkswateren/beheer-ontwikkelplan-rijkswateren.aspx.

-       Natuur inventarisatie IJsseldelta Zuid fase 2 (Tauw, 2016). Te vinden via: http://www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/content/files/Files/Publicaties/Gebeidsontwikkeling_IJsseldelta-Zuid/Cluster_21/Besluiten/24_Bijlage_Natuurinventarisatie_IJsseldelta_fase_2_def_rapport_1.pdf.

-       Integrale Passende Beoordeling IJsseldelta Zuid fase 2 (Tauw, 2017). Te vinden via: http://www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/content/files/Files/Publicaties/Gebeidsontwikkeling_IJsseldelta-Zuid/Cluster_21/Besluiten/23_Bijlage_R004-1238861EYV-mwl-V01-NL_Passende_beoordeling_DEF_1.pdf.