Vijf geïsoleerde vuursteenclusters zijn nu grotendeels onderzocht

Inmiddels is de opgraving al een maand in volle gang. Vijf geïsoleerde vuursteenclusters zijn nu grotendeels onderzocht. Twee van de clusters zijn minutieus afgegraven en alle grond is gezeefd en bij drie clusters is de grond in grotere delen afgegraven door minigravers. Die vijf clusters bestaan uit een verspreiding van vuursteen waarbij centraal meer vuursteen ligt dan in de randzone. Dat wil zeggen dat in de prehistorie iemand daar in het midden heeft gezeten en vuursteen heeft bewerkt. Vuursteen wordt bewerkt door op een grote knol met een hardere steensoort te slaan waardoor er splinters afspringen. Met veel oefening is dat zo te doen dat er exact dat stuk afspringt wat de bewerker voor ogen heeft om daaruit werktuigen, als pijlpunten, te maken. Nadat uit de knol een werktuig gemaakt is, ligt er om die plaats een hele hoop vuursteenafval, dichtbij de persoon veel en verder daar vanaf steeds minder.

Behalve de kleine vuursteensplinters zijn ook enkele grotere stukken aangetroffen. Op de foto staan een kling, een soort van mes, en een stuk dat al deels bewerkt is om daaruit werktuigen te maken. De witte buitenlaag (cortex) van de vuursteen is aan de bovenkant al verwijderd.

Naast de vuursteenbewerking heeft men ook tijdelijk gebivakkeerd op deze locatie. De sporen daarvan bestaan vooral uit de haardplaatsen. Na gebruik is in de haardkuilen het verkoolde hout, waarmee het vuur gestookt werd, achtergebleven. Dit geeft de kuilen kun kenmerkende zwarte kleur. Ook worden in de haardkuilen hazelnootdoppen gevonden, die op het vuur gepoft zijn. Enkele van de haardkuilen liggen netjes geordend maar veelal is er geen logica in te ontdekken. De inhoud van deze kuilen wordt ook gezeefd zodat de kleinste stukjes van hazelnootdoppen ook gevonden kunnen worden. Uit deze haardkuilen komt natuurlijk een grote hoeveelheid houtskool maar ook kleine splinters vuursteen die daarin terecht gekomen zijn en restanten van de maaltijd. Tot nu toe zijn alleen hazelnootdoppen herkend maar nader onderzoek naar deze verkoolde resten, onder de microscoop, kan nog verdere inzichten opleveren.