Volle mussenhotels in bypassgebied

Eerlijk is eerlijk: als het aan Wim Baër van de Agrarische Natuur Vereniging ‘Camperland’ had gelegen, was de bypass er niet gekomen. ,,Maar nu het democratische besluit is genomen, moeten we proberen de schade aan de natuur zoveel mogelijk te compenseren. En dat lukt’’.

In 2006 werd ANV ‘Camperland’ opgericht, een vereniging die inmiddels zo’n 200 leden kent. Voornamelijk boeren die via de vereniging gecompenseerd worden voor het natuurbehoud dat op hun weiland plaatsvindt.

Het afgelopen jaar heeft Camperland zich ook ingezet voor de natuurcompensatie die nodig is voor de aanleg van de groene of blauwe bypass (Reevediep). Wim Baër ging samen met Cor de Leeuw aan de slag om in het vroege voorjaar nestkasten te maken in het gebied voor mussen en steenuilen. "Je zet op een andere plek een biotoop op waar de vogels zich thuis voelen", omschrijft Baër die werkzaamheden. "Ter compensatie van de boerderijen in het gebied die gesloopt moesten worden". Weidevogels als de grutto profiteerden van die maatregelen, gevolg van een intensieve samenwerking tussen de ANV en de provincie Overijssel.

Daarnaast werd er ook veertig meter aan zogenaamde ‘vogelvides’ aangebracht onder de daken van boerderijen en speciale takkenbulten waar de steenuil graag gebruik van maakt. Voor diezelfde vogelsoort werden ook enkele tientallen paaltjes in het gebied geslagen, waar de steenuil graag op mag zitten om het gebied te overzien voor eventuele prooien. "Omdat de weilanden met omheiningen in het gebied deels waren verdwenen voor de aanleg van de bypass, worden ze elders weer neergezet", legt Wim Baër uit.

In totaal bouwden Baër en collega Cor de Leeuw zeventien ‘mussenhotels’, met in totaal 51 nestkasten voor deze vogelsoort op de rode lijst. En ook nog eens twee nestkasten voor steenuilen. "Die hebben nog een speciale bouw nodig, met een soort voorportaal zodat eventuele belagers het nest niet in kunnen komen", laat De Leeuw zien. Eén van de twee nestkasten voor de steenuilen is het afgelopen seizoen daadwerkelijk in gebruik geweest, bij de mussenhotels was het succes nog groter: twee derde daarvan werd gebruikt zo bleek toen Baër en De Leeuw medio september de kasten controleerden. Bij één boerderij bleef de mussenkast leeg, ook al tot verbazing van beide nestkastenmakers. "De boer bij wie we de kast hadden opgehangen had al zoiets van: zie je nou wel", lacht Cor de Leeuw nu nog om die situatie. "Bleek dat ik per ongeluk m’n meetlint en potlood erin had laten zitten…".

De samenwerking met de aannemerscombinatie IsalaDelta bevalt ANV ‘Camperland’ prima. "We hebben goede contacten met mensen in het gebied, en worden zelfs ongevraagd benaderd als er iets moet gebeuren", weet Wim Baër. Collega Cor de Leeuw beaamt die goede contacten. "Ze hebben wel bulldozers, maar ze zijn het absoluut niet".