Weekkaart 20-21

Isala Delta is op verschillende plekken bezig met werkzaamheden.

Langs het Reevediep realiseren wij dijken (1) aan de noord- en zuidzijde, bestaande uit zand en klei. Ten oosten en westen van de Nieuwendijk werken wij aan het Reevediep zelf (2). Bij het Reevesluiscomplex (6) start Isala Delta binnenkort met het uitvoeren van grondwerkzaamheden.

Bij de Recreatieschutsluis (3) bouwen wij aan de sluishoofden en het bediengebouw. Naar verwachting worden de stalen sluisdeuren in week 24 geplaatst.

Ten zuiden van deze sluis komt het Inlaatwerk (7). Bij hoog water op de IJssel stroomt er water via dit kunstwerk richting het Reevediep/Drontermeer. Naar verwachting starten wij in de tweede helft van mei met de fundering van het Inlaatwerk. Het heiwerk zal circa 7 weken in beslag nemen.

Het dek van de Brug Nieuwendijk (4) is gereed. Komende tijd plaatsen wij leuningen en verlichting en realiseren wij de aansluitingen op de bestaande wegen.

In de Onderdijkse Waard (5) graven wij de Nevengeul. Tot en met eind mei zullen vrachtauto’s met zand regelmatig de Kamperstraatweg oversteken. In verband met de veiligheid zetten wij hiervoor verkeersregelaars in. De maximum snelheid ter plaatse is 30 km/u, dit wordt door de politie gecontroleerd.

Op de plaatsen waar we bezig zijn, voeren we doorlopend ecologische controles uit. Daarnaast zijn wij eind februari weer gestart met het broedvrij houden van ons bouwterrein. Dit doen wij onder andere door honden los te laten lopen.