Weekkaart 38-39

Isala Delta is op verschillende plekken bezig met werkzaamheden.

Langs het Reevediep realiseren wij de dijken (1) aan de noord- en zuidzijde, bestaande uit zand en klei.

Ten oosten en westen van de Nieuwendijk werken wij aan het Reevediep zelf (2). Vanaf week 39 wordt er in het Drontermeer gestart met de (nat)ontgraving van de vaargeul Reeve. Vrijkomend materiaal wordt verwerkt in de nieuwe dijken. Het uitkijkpunt bij de Reevesluis is tijdelijk verplaatst en daarom tijdelijk niet toegankelijk. Dit uitkijkpunt wordt nog definitief ingericht zodat u de bouw van het Reevesluiscomplex ook vanaf deze zijde kunt bewonderen.

Vanaf week 39 wordt ook gestart met de binnendijkse waterhuishouding, deze werkzaamheden bestaan uit het (ver)graven van watergangen en aanbrengen van duikers.(9)

In oktober wordt er gestart met de bouw van gemaal Zwartendijk.(8)

Bij de Recreatieschutsluis (3) werken wij verder aan het bedieningsgebouw. Later dit jaar starten wij met de voorhavens.

Ten zuiden van de sluis bouwen wij het Inlaatwerk (7). De fundering is gereed, nu werken wij aan de onderbouw van het kunstwerk (poeren en pijlers). De eerste liggers zijn geplaatst en komende weken worden de volgende liggers geplaatst.

De Nieuwendijkbrug (4) is gereed en opengesteld. Op dit moment werken wij aan de terreininrichting en de realisatie van de fietspaden rondom de Nieuwendijkbrug. In week 43 wordt de kruising Slaper/Zwartedijk gereconstrueerd, dit betekent dat de kruising 3 dagen is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers en voetgangers wordt een bypass gerealiseerd zodat zij veilig kunnen oversteken. De reconstructie bestaat uit het verwijderen van het bestaande asfalt en fundering, het aanbrengen van nieuwe fundering en nieuw asfalt. Wij graven de vaargeul onder de brug door en werken de aanliggende dijken af.

In de Onderdijkse Waard (5) zijn de contouren van de Nevengeul steeds meer zichtbaar. Ook zijn de delen die gevoelig zijn voor verstuiving ingezaaid met graszaad.

In het kader van beheer en onderhoud wordt eind september gestart met het maaien en afvoeren van gras op de percelen/vakken waar geen werkzaamheden meer gepland staan voor komende periode.

Alle werkzaamheden worden onder ecologische begeleiding uitgevoerd.