Weekkaart 12

Isala Delta is op verschillende plekken bezig met werkzaamheden.

Langs het Reevediep realiseren wij dijken (1) aan de noord- en zuidzijde, bestaande uit zand en klei. Ter hoogte van de Noordwendigedijk is een klein deel van de nieuwe dijk afgeschoven. Dit brengen wij de komende periode opnieuw aan.

Wij werken momenteel op twee locaties aan het Reevediep (2): ten westen van de Recreatieschutsluis en ten westen van de Nieuwendijk.

Het werk aan het Reevesluiscomplex (6) is weer opgestart. Wij werken aan de damwanden voor de nieuwe sluis, naar verwachting duurt dit tot half april.

Wij bouwen op dit moment de sluishoofden voor de Recreatieschutsluis (3). Naar verwachting worden eind juni de stalen sluisdeuren geplaatst.

De onderbouw van de brug Nieuwendijk (4) is gereed, aan het brugdek wordt nog gewerkt. Wij verwachten de brug in september 2017 open te stellen voor verkeer.

In de Onderdijkse Waard (5) is een deel van de aanwezige bomen gekapt.

Daarnaast zijn wij bezig met het graafwerk voor de nevengeul en stroombaan tussen Reevediep en IJssel. Het zand dat hierbij vrijkomt gebruiken wij voor de nieuwe dijken. In maart en april zullen dumpers met zand regelmatig de Kamperstraatweg oversteken. In verband met de veiligheid zetten wij hiervoor verkeersregelaars in.

Op de plaatsen waar we bezig zijn, voeren we doorlopend ecologische controles uit. Daarnaast zijn wij eind februari weer gestart met het broedvrij houden van ons bouwterrein. Dit doen wij onder andere door met honden over ons terrein te lopen.