Weekkaart 47-48

Isala Delta is op verschillende plekken bezig met werkzaamheden.

Langs het Reevediep realiseren wij de dijken (1) aan de noord- en zuidzijde, bestaande uit zand en klei.

Ten oosten en westen van de Nieuwendijk werken wij aan het Reevediep zelf (2). In het Drontermeer zijn we gestart met de (nat)ontgraving van de vaargeul Reeve. Vrijkomend materiaal wordt verwerkt in de nieuwe dijken. Bij het Reevesluiscomplex (6) zijn de voorbereidende grondwerkzaamheden gestart voor de bouw van de sluis. De werkzaamheden van de bouw van de sluis bestaan uit baggerwerkzaamheden en de werkzaamheden aan de oevers. Het uitkijkpunt bij de Reevesluis is verplaatst en toegankelijk.

We zijn gestart met de binnendijkse waterhuishouding, deze werkzaamheden bestaan uit het (ver)graven van watergangen en aanbrengen van duikers. De bouw van gemaal koerskolk verloopt goed(9).

De bouw van gemaal Zwartendijk loopt volgens planning.(8)

Bij de Recreatieschutsluis (3) zijn de werkzaamheden aan het bedieningsgebouw gereed. De werkzaamheden aan de voorhaven in aan de zuidzijde bestaan uit het ontgraven en aanbrengen van remmingwerk wordt ook opgestart.

Ten zuiden van de sluis bouwen wij het Inlaatwerk (7). De fundering is gereed, de werkzaamheden nu bestaan uit het plaatsen van de liggers en storten van de (beton) dekken.

Bij de Nieuwendijkbrug werken wij aan de terreininrichting en de realisatie van de fietspaden rondom de Nieuwendijkbrug. Wij graven de vaargeul onder de brug door en werken de aanliggende dijken af.

Alle werkzaamheden worden onder ecologische begeleiding uitgevoerd.