Weekkaart 28-29

Isala Delta is op verschillende plekken bezig met werkzaamheden.

Langs het Reevediep realiseren wij dijken (1) aan de noord- en zuidzijde, bestaande uit zand en klei. Ten oosten en westen van de Nieuwendijk werken wij aan het Reevediep zelf (2).

Bij de Reevesluis (6) is Isala Delta bezig met het uitvoeren van grondwerkzaamheden, waaronder het vullen van bouwkuipen met zand. Het uitkijkpunt van de Slaper wordt binnenkort bij de Reevesluis geplaatst, zodat u ook hier vanuit de hoogte op ons bouwterrein kan kijken.

De sluisdeuren van de Recreatieschutsluis (3) zijn gemonteerd en inmiddels staat er water in de sluiskolk. Wij werken verder aan het bediengebouw en de voorhavens van deze nieuwe sluis.

Ten zuiden van de sluis bouwen wij het Inlaatwerk (7). De fundering is gereed, nu werken wij aan de onderbouw van het kunstwerk (poeren en pijlers).

De Nieuwendijkbrug (4) is op 30 juni geopend. De tijdelijke weg en noodbrug zijn verwijderd, nu werken wij hier verder aan de dijken en de vaargeul.

In de Onderdijkse Waard (5) zijn de contouren van de Nevengeul steeds meer zichtbaar. Ook is het grootste deel van het terrein ingezaaid.

Op de plaatsen waar we bezig zijn, voeren we doorlopend ecologische controles uit.