Weekkaart 47-48

Isala Delta is op verschillende plekken bezig met werkzaamheden.

Langs het Reevediep zijn de dijken bestaande uit zand en klei gereed.  Tevens worden de onderhoudspaden boven op de dijken en de fietspaden langs de dijken aangebracht, Binnen het gebied zijn we gestart met het verwijderen van de werkwegen.

In het Drontermeer zijn we gestart met de ontgraving van de vaargeul richting de C-Kering. Het ontgraven van de C-kering is ook gestart. Het doorsteken van het laatste stuk dijk staat gepland voor 5 november 2018.

Bij de Reevesluis (6)zijn we gestart met de ruwbouw van de schutsluis. De ruwbouw bestaat uit het aanbrengen van de betonnen vloeren / wanden en de ophangpunten van de deuren in het boven - en benedenhoofd. De voorbereidingen voor de realisatie van de oostelijke kistdam (aansluiting op de reevedam) zijn in volle gang ook worden de komende weken de damwanden geplaatst. Op de Drontermeerdijk is een verkeersregelinstallatie geplaatst. De verkeersregelinstallatie heeft als doel om het bouwverkeer veilig de Drontermeerdijk op te laten rijden. Het uitkijkpunt is verplaatst en toegankelijk voor bezoekers.

Aan de Buitendijk  (8) worden voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een duiker.

Bij gemaal Kamperveen zijn er werkzaamheden aan de technische installatie en pompen van het gemaal.

Bij de Recreatieschutsluis (3) zijn er werkzaamheden gereed en de testen uitgevoerd.

In de Onderdijkse Waard (5) zijn de grondwerk werkzaamheden gereed.

In het gehele gebied worden er op verschillende locaties poorten en afrastering aangebracht.

Alle werkzaamheden worden onder ecologische begeleiding uitgevoerd en de planning is weersafhankelijk.