Maandkaart t/m januari 2019

Isala Delta is op verschillende plekken bezig met werkzaamheden.

Langs het Reevediep zijn de dijken bestaande uit zand en klei gereed. Bij de woonterp worden nog ophoogwerkzaamheden uitgevoerd.
Ter plaatsen van de C-kering worden vaarweginformatieborden geplaatst.
Het restant van de Reevedam wordt opgebouwd tot aan de Spuisluis van het Reevesluiscomplex.
Ook worden er op diverse plaatsen in het Reevediep betonning en drijfbalken geplaatst.

Bij de Reevesluis (6) zijn we gestart met de ruwbouw van de schutsluis. De ruwbouw bestaat uit het aanbrengen van de betonnen vloeren / wanden en de ophangpunten van de deuren in het boven - en benedenhoofd. De voorbereidingen voor de realisatie van de oostelijke kistdam (aansluiting op de reevedam) zijn in volle gang ook worden de komende weken de damwanden geplaatst. Op de Drontermeerdijk is een verkeersregelinstallatie geplaatst. De verkeersregelinstallatie heeft als doel om het bouwverkeer veilig de Drontermeerdijk op te laten rijden. Het uitkijkpunt is verplaatst en toegankelijk voor bezoekers.

Ter plaatse van de Tijdelijke Slaper (8) wordt een duiker aangebracht ten behoeve van de aanleg van de binnendijkse waterhuishouding. Voor het aanbrengen van de duiker is de Tijdelijke Slaper tussen 14 januari en 25 januari 2019 afgesloten voor al te verkeer.

In het gehele gebied worden er op verschillende locaties poorten en afrastering aangebracht.

Alle werkzaamheden worden onder ecologische begeleiding uitgevoerd en de planning is weersafhankelijk.