Maandkaart juli en augustus 2019

Isala Delta is bij de Reevesluis bezig met werkzaamheden.

Bij de Reevesluis (1) zijn we gereed met de ruwbouw van de schutsluis en het bediengebouw, ook is de terreinrichting gerealiseerd. De tijdelijke damwanden bij het boven-en benedenhoofd zijn verwijderd. Hierdoor is er een open verbinding tussen de zuid-noordzijde. De komende periode bestaan de werkzaamheden uit het testen van de technische installatie. De technische installaties bestaan uit de besturing van de sluisdeuren, verlichting, camera`s en seinen.

Het uitkijkpunt is toegankelijk voor bezoekers.

Werkzaamheden worden onder ecologische begeleiding uitgevoerd en de planning is weersafhankelijk.