Weekkaart 39 - 40

Isala Delta is op verschillende plekken bezig met werkzaamheden.

Langs het Reevediep realiseren wij dijken (1) aan de noord- en zuidzijde, bestaande uit zand en klei. Tevens worden de onderhoudspaden boven op de dijken en de fietspaden langs de dijken aangebracht, ook rondom de Nieuwendijkbrug worden de fietspaden gerealiseerd. Binnen het gebied zijn we gestart met het verwijderen van de werkwegen.

In het Drontermeer zijn we gestart met de ontgraving van de vaargeul richting de C-Kering. Het ontgraven van de C-kering staat gepland voor start half oktober.

Bij de Reevesluis (6)zijn we gestart met de ruwbouw van de schutsluis. De ruwbouw bestaat uit het aanbrengen van de betonnen vloeren / wanden en de ophangpunten van de deuren in het boven - en benedenhoofd. Op de Drontermeerdijk is een verkeersregelinstallatie geplaatst. De verkeersregelinstallatie heeft als doel om het bouwverkeer veilig de Drontermeerdijk op te laten rijden. Het uitkijkpunt is verplaatst en toegankelijk voor bezoekers.

Bij gemaal Kamperveen zijn er werkzaamheden aan de technische installatie en pompen van het gemaal.

Bij de Recreatieschutsluis (3) zijn er werkzaamheden aan de technische installaties. Aan de buitenzijde van de Recreatieschutsluis zijn de werkzaamheden voor het realiseren van de voorhaven  inclusief het plaatsen van de wachtsteigers en aanleg steigers gereed.

In de Onderdijkse Waard (5) is de bouw van de Vispassage gereed, het grondwerk van de vismigratiegeul en de aansluiting van de nevengeul op de IJssel en de vispassage zijn gestart.

Alle werkzaamheden worden onder ecologische begeleiding uitgevoerd en de planning is weersafhankelijk.