Weekkaart 25 - 26

Isala Delta is op verschillende plekken bezig met werkzaamheden.

Langs het Reevediep realiseren wij dijken (1) aan de noord- en zuidzijde, bestaande uit zand en klei. De dijken parallel aan de Buitendijksweg worden opgebouwd met materiaal aangevoerd met vrachtauto`s via de inrit aan de Flevoweg bij de Music Club. Tevens worden de onderhoudspaden boven op de dijken en de fietspaden aangebracht, ook rondom de Nieuwendijkbrug worden de fietspaden gerealiseerd.

De ontgraving van de vaargeul Reevediep is op de ontgraving van de C-kering na gereed (2).

Bij de Reevesluis (6) zijn we klaar met het aanbrengen van damwanden. Komende weken zijn wij druk met de eerste fase van de ontgraving in de bouwkuip. Het uitkijkpunt bij de Reevesluis is toegankelijk.

Bij gemaal Kamperveen zijn er werkzaamheden aan de technische installatie van het gemaal.

Bij de Recreatieschutsluis (3) zijn er werkzaamheden aan de technische installaties. Aan de IJsselzijde van de Recreatieschutsluis zijn de werkzaamheden voor het realiseren van de voorhaven gestart.

In de Onderdijkse Waard (5) wordt gebouwd aan de Vispassage. De ontgraving van de stroombaan en het realiseren van de overloopdrempel. Ook wordt er met vrachtauto`s materiaal aangevoerd naar de Onderdijkse Waard.

Alle werkzaamheden worden onder ecologische begeleiding uitgevoerd en de planning is weersafhankelijk.