Cluster 2

Cluster 2 bestaat uit:

  • Besluit omgevinsgvergunning Scherenwelle gemeente Kampen
  • Besluit NB-wet vergunning provincie Overijssel
  • Besluit Nb-wet vergunning Ministerie van EZ
  • Besluit ontgrondingenwet

De ontwerpbesluiten voor dit cluster hebben ter inzage gelegen van 6 juni 2013 tot en met 17 juli 2013.

De besluiten hebben ter inzage gelegen van  23 januari 2014 tot en met 6 maart 2014.